Financiën

Samenvattend overzicht baten en lasten

Samenvattend overzicht baten en lasten

 

Programma lasten (in € 1.000)

Realisatie 2021

Begroting 2022 incl. wijzigingen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 - Bestuur en ondersteuning

18.575

21.340

18.603

19.751

21.784

18.453

1 - Veiligheid

2.955

3.137

3.151

3.214

3.338

3.465

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.906

2.914

3.142

3.363

3.420

3.556

3 - Economie

1.207

1.185

1.252

1.280

1.308

1.337

4 - Onderwijs

1.885

2.638

2.464

2.848

2.708

2.769

5 - Sport, cultuur en recreatie

6.385

8.516

6.596

6.867

7.161

7.403

6 - Sociaal domein

32.384

33.469

33.238

33.671

34.047

34.563

7 - Volksgezondheid en milieu

8.259

8.501

8.478

8.749

9.038

9.334

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

15.533

22.867

17.371

17.192

14.924

8.598

Totaal Lasten

90.090

104.568

94.294

96.935

97.728

89.477

Programma baten (in € 1.000)

Realisatie 2021

Begroting 2022 incl. wijzigingen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 - Bestuur en ondersteuning

-53.980

-56.215

-60.075

-62.555

-65.373

-63.238

1 - Veiligheid

-282

-263

-268

-275

-283

-291

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

-552

-468

-407

-418

-429

-440

3 - Economie

-555

-517

-613

-619

-625

-631

4 - Onderwijs

-442

-591

-357

-332

-307

-283

5 - Sport, cultuur en recreatie

-1.209

-1.167

-1.104

-1.122

-1.140

-1.159

6 - Sociaal domein

-8.034

-7.059

-6.972

-6.991

-7.011

-7.030

7 - Volksgezondheid en milieu

-7.051

-7.408

-7.824

-8.060

-8.298

-8.546

8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-10.445

-19.983

-15.408

-15.304

-13.380

-6.972

Totaal Baten

-82.550

-93.672

-93.028

-95.677

-96.847

-88.591

Totaal lasten (incl. saldo)

90.090

104.568

94.294

96.935

97.728

89.477

Totaal baten

-82.550

-93.672

-93.028

-95.677

-96.847

-88.591

Totaal saldo van baten en lasten

7.539

10.896

1.265

1.258

881

886

Storting in reserves

9.500

4.039

8.534

4.460

4.640

4.748

Bijdragen uit reserves

-17.039

-14.935

-9.800

-5.717

-5.522

-5.634

Mutatie reserves

-7.539

-10.896

-1.265

-1.258

-881

-886

Saldo

0

0

0

0

0

0

Saldo incl. resultaat

0

0

-2.574

-3.063

-4.591

-650

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58