Met deze begroting 2023 - 2026 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2023. We starten hiermee een nieuwe raadscyclus voor de komende vier jaren. Het raadsbrede beleidsakkoord 'We doen het samen 2022-2026'  is hiervoor leidend geweest.

In het beleidsakkoord ligt de nadruk op de verdere uitvoering van het huidige beleid waarbij extra aandacht is voor inwonersparticipatie, duurzaamheid en wonen. De krappe arbeidsmarkt en de stijgende kosten kunnen druk leggen op de gewenste uitvoering hiervan.

Global Goals
Naast de hieronder genoemde speerpunten wil het college ook aan de slag met drie Global Goals. De officiële naam is Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De Verenigde Naties (VN) heeft zeventien doelen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Drie van de zeventien sociale, ecologische en economische uitdagingen wil ons college oppakken. We leggen later dit jaar de drie gekozen Global Goals aan u voor.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58