Paragrafen

Paragraaf Subsidies

 

Grondslag

Maximale subsidie *

 ( Deze informatie is richtinggevend, hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden)

2023

Vastgestelde subsidieplafonds

 Subsidie buurtbudget

43.130

 Subsidie instandhouding monumenten

11.260

 Subsidie erfgoed

8.700

 Subsidie jeugdleden sport **

-

 Subsidie centrummanagement 2023/2024***

71.132

 Subsidie duurzame initiatieven

20.480

 Subsidie culturele activiteiten

60.000

 Subsidie maatschappelijke evenementen

45.000

 Subsidie cultuureducatie

249.386

 Lokale Omroep Best

19.300

 Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen

120.000

 Subsidie voor leden van een scoutingvereniging **

-

 Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning

180.800

 Subsidie AED's 2023/2024

20.780

Maximale subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb

2023

De Lumens Groep (OTB)

615.200

Combinatie Jeugdzorg (OTB)

254.900

Novadic Kentron (OTB)

60.800

MEE Zuid-Oost Brabant (OTB)

346.000

Stichting Zuidzorg (OTB)

55.200

GGD - deelname jeugdverpleegkundige

11.000

De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers)

721.000

De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening 

488.100

LEV Best

638.500

GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie

127.100

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

7.050

MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning

160.200

Voedselbank Best

9.200

Stichting Leergeld

110.000

Bibliotheek Eindhoven 

667.300

Stichting schoolsport Best

1.750

Schoolsportolympiade

5.300

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

600

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

600

Buurthuis Vlinderhei

15.000

IVN

500

* De bedragen in dit overzicht zijn de maximale subsidies. Aan de hand van de ontvangen subsidieaanvragen wordt de hoogte van de subsidies bepaald.

**  Voor deze subsidie wordt niet gewerkt met een subsidieplafond. Er worden vaste bedragen per jeugdlid of uur dat het zwembad wordt gebruikt vastgesteld. 

***  Dit bedrag wordt aangevuld met de werkelijke opbrengsten van precarioheffing en reclamebelasting.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58