Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Dit taakveld gaat over cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. We richten ons op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen ook bij aan bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

Lasten, baten en saldo

6.595.506

6,4 %

1.104.128

1,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58