Programma's

Veiligheid

Dit taakveld gaat over het integraal veiligheidsbeleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Naast samenwerking met alle partners leggen wij nadrukkelijk contact met onze inwoners om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. De samenwerking tussen zorg en veiligheid is verder geïntensiveerd, gelet op de continue ontwikkelingen binnen het sociaal- en veiligheid domein. Voor een krachtige aanpak, in het belang van veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners, passen wij waar nodig bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving toe. Het programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding, de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Alcoholwet.

Lasten, baten en saldo

3.150.539

3,1 %

267.607

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 10:48:49 met de export van 11/10/2022 10:29:58